Flugdammen "Dammens" vid södra änden av sjön Storflugen

Flugdammen byggdes 1737 för att reglera vattenflödet till Kilafors Järnbruks olika anläggningar längs Flugån. Sjön Stor-Flugen var dammsjö samt transportled för järnet till och från Övra Järnboden vid Höstbodarna.


Ansvaret för dammen och järnrodden hade damm-vaktaren som bebodde dammvaktarbostället, Flugdammen. Den första åbon anges vara Mickel, vars dotter gifte sig med nästa dammvaktare Hindrik Hansson-Helsing.


Eftersom damm-vaktarsysslan ”ägdes” av släkten ärvdes den av söner eller i vissa fall av mågar.


Så länge damm-vaktarsysslan varade och släkten löste in fastigheten, är Flugdammen sedan 1737 och fortfarande,

Släktgård och fortfarande sköter släkten vattenflödet.


Nu äger ”Damm”-Monas dotter Inga Malm med maken Pelle och sonen Martin hela fastigheten Flugdammen. "Dammens".

Välkommen till Flugdammen